Jak uczyć się skutecznie?

Wskazówki

1. Ucz się systematycznie – najlepiej codziennie 15 – 30 minut.

2. W sytuacjach życia codziennego zastępuj polskie słówka obcymi, korzystaj przy tym ze słowniczka obrazkowego lub kieszonkowego. Próbuj opisać jakiś przedmiot, zdarzenie, sytuację w języku, którego się uczysz.

3. Wykorzystuj w nauce skojarzenia i wizualizację, uruchom własną fantazję , staraj się „podłączyć” nowe słownictwo do znanych Ci już struktur językowych.

4. Rozmawiaj ze sobą w myślach w języku obcym np. opisując to, co w danej chwili robisz, myślisz lub czujesz.

5. Powtarzaj poznane słownictwo w odstępach czasowych 3 – 5 razy, aż je utrwalisz.

6. Wykorzystuj potencjał obydwu półkul mózgowych : prawa to artysta, lewa to naukowiec .

7. Czytaj obcojęzyczne książki i prasę, słuchaj piosenek, śpiewaj,oglądaj telewizję , przeglądaj internet .

8. Wykorzystuj w nauce elementy zabawy i humoru.

9. Rozmawiaj w danym języku przy każdej nadarzającej się okazji.

10. Zapamiętaj! Jeśli nauka stanie się dla Ciebie przyjemnością- Twój mózg sprawniej i szybciej zapamięta nowe informacje!

Dlaczego warto powtarzać?

Poprzez powtarzanie danej struktury nasz mózg klasyfikuje ją jako ważną- czyli taką, którą warto zakodować w pamięci trwałej.
Poprzez powtarzanie powstają w mózgu nowe połączenia sieciowe neuronów, które współpracują ze sobą niejako w „teamie.”
Warto więc podejść do powtarzanie jako do fascynującego procesu tworzenia nowych struktur w umyśle, a tym samym wzmocnić swoją motywację, a motywacja – obok emocji- to zdecydowanie klucz do efektywnej nauki. Struktura niepowtarzana „ blednie” z czasem w Twoim mózgu, a powtarzana „ nabiera rumieńców”.

 

Twój mózg składa się z dwóch półkul:

  • lewa- analityczna, odpowiedzialna za logikę to NAUKOWIEC
  • prawa- odpowiedzialna za wyobraźnię, kreatywność i intuicję to ARTYSTA

Synchronizuj półkule mózgowe!

Każdą nową informację transferuj do :

  • Naukowca w półkuli lewej -odbiera informacje słowne i cyfrowe

  • Artysty w półkuli prawej- odbiera informacje przedstawione obrazowo

Posiadamy dwa podstawowe rodzaje pamięci – pamięć długotrwałą – LTM (Long Term Memory) i krótkotrwałą – STM (Short Term Memory). Nasz mózg najlepiej utrwala zapamiętaną informację przenosząc ja z STM do LTM, jeśli robimy powtórki w określonych odstępach czasu. Opracowano więc tzw. krzywą zapominania, wg której najlepiej jest powtarzać materiał.

Zasadniczo przyjmuje się, że powtórki powinny następować po upływie:

10 minut, 1 godziny, 24 godzin, 48 godzin, tygodnia, miesiąca, 6 miesięcy i roku.

Porządek i struktura, czyli Ordnung und Struktur

Im bardziej materiał jest uporządkowany w trakcie uczenia się, tym wolniej postępuje zapominanie.

Elementy wyróżniające się zapamiętujemy najczęściej w pierwszej kolejności, stąd wartość wszelkiego typu podkreśleń. Istnieje także pewna stała kolejność zapamiętywania elementów w zależności od miejsca, jakie zajmują one w szeregu zorganizowanego materiału do opanowania. W pierwszej kolejności zapamiętujemy początkowe elementy szeregu, później – elementy końcowe, a dopiero w następstwie dalszych powtórzeń – elementy środkowe.

Im bardziej extremalny, niecodzienny, przesadny, dynamiczny jest OBRAZ symbolizujący daną treść – tym szybciej zakoduje go nasza pamięć.

ZMYSŁY

Dzieci lepiej i chętniej uczą się przez zabawę . A co dzieje się w czasie zabawy? Małe dziecko dotyka przedmiotu, wącha, smakuje, a więc poznaje go wykorzystując zmy­sł wzroku, słuchu ,dotyku i powonienia. Im więcej zmysłów aktywizujemy w procesie nauki, tym szybciej i efektywniej przyswajamy wiedzę !

Zapisuj nowe informacje w kilku systemach reprezentacji VAK (Visuell – wzrokowy, Auditiv – słuchowy i Kinästhetisch – Kinestetyczny) – stosuj wizualizacje (kreuj obrazy w wyobraźni), słuchaj dźwięków, dotykaj, smakuj, wąchaj – kojarz nowe informacje z jak największą ilością zmysłów, a pomoże Ci to w skutecznym i trwałym ich zapamiętaniu.

MOTYWACJA = MOTYW + AKCJA

MOTIVATION = MOTIV+ AKTION

Motywacja składa się z dwóch słów: Motywu i Akcji.Oznacza zatem akcję , czyli działanie spowodowane motywem.

Wzmacniaj swoją motywację – Metoda kija i marchewki, czyli kara i nagroda – co stanie się, gdy tego nie zrobisz, a co zyskasz, jeśli to zrobisz. Stosuj przede wszystkim to, co działa na Ciebie lepiej.