Trening czyni mistrza

Język Niemiecki

Edukacja Komunikacja Tłumaczenia

mgr germanistyki i certyfikowany trener pamięci – Dorota Mader- Radziejewska

184994
Nauka niemieckiego real i online + techniki pamięciowe
Pomoc w kontaktach z urzędami i instytucjami w Niemczech
Tłumaczenia ustne, pisemne i telefoniczne
Pogotowie językowe we wszelkich pilnych sprawach
Spacery edukacyjne : „Ucz się niemieckiego poznając Norymbergę”- zwiedzanie miasta+ nauka języka